Spännband & Spännremmar för Biltransport

Spännband för biltransport finns i olika färger för att fästa saker på släpkärran eller biltaket. Dessa har flera olika användningsområden och kommer i flera olika varianter. Man brukar tala om två olika typer. Den första varianten är spännremmar som är något smalare och har ett vanligt spänne för att surra fast bandet. Den andra varianten är spännband som och kallas för pumpbandsträckare. De har en pumpanordning som gör att man kan dra åt bandet riktigt rejält, och används i regel för tyngre transporter.spännband

Inom industrin är pallband med spännen något som används flitigt. Många industriföretag använder engångsband som efter avslutad transport klipps sönder för att få tillgång till godset. Detta är givetvis inte en bra lösning ur miljösynpunkt eller ekonomisk synpunkt eftersom nya band hela tiden måste köpas in plus att de gamla banden måste kastas. En bättre variant är pallband som kan användas flera gånger och som har en lika bra fastsurrningsförmåga som engångsbaden. Ett flertal företag har sparat ganska mycket pengar på att förbättra sin godshantering på detta sätt.

Surrning av last på släpvagn är också ett moment som kräver en viss kunskap för att det ska gå till på rätt sätt. För gods med tyngpunkten sittandes relativt högt, och som kan välta, behövs lastsäkring som tar hänsyn till detta. För lågt gods som lätt kan glida i sidled krävs en annan typ av fastsurrning. En riktig surrning ska tåla krafterna både framåt och bakåt samt i sidled.

Tillverkningsföretag som har ett flertal lösa kablar har behov av kabelband med kardborre som kan användas för att spänna fast kablarna på ett bra sätt så att de inte hänger ner över området där arbetet sker eller så att inte någon ska snubbla över dem. I hemmet kan kabelband användas i samband med ombyggnationer när kablar hänger från taket.

Spännremmar med tryck är överlag en av de bästa hjälpredorna för att både säkra last och få ordning på saker som annars hade varit i vägen. Vissa specialvarianter finns självklart också. Exempel på dessa är:

  • Reflexspännband
  • Datorhållare
  • Skidremmar
  • Lyftband för sjukvård
  • Älgdragband
  • Logoband

I garaget kan även takboxen förvaras med en speciell lyftanordning baserad på spännband. När man ska välja spännband så finns det ett par parametrar som bör tas i beaktning. Dessa är bredd och längd. De flesta spännband är mellan 20-25 mm bred och längderna varierar från 0,5-3,5 meter. Det finns även längre spännband, men det måste i så fall specialbeställas (vilket inte är något problem). Skillnaden ligger självklart i om de är tillverkade för konsumenter eller företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *